-
KRAJSKÉ MUZEUM KARLOVARSKÉHO KRAJE P.O.
2007 - 2010

Na svém osmém zasedání dne 17. září 2009 rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kraje o tom, že Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. bude ke dni 1.1.2010 opětovně rozděleno na tři samostatné organizace: Muzeum Cheb, Muzeum Karlovy Vary a Muzeum Sokolov.

-
NAVŠTIVTE INTERNETOVÉ STRÁNKY JEDNOTLIVÝCH MUZEÍ !
-
Muzeum Cheb
Muzeum Karlovy Vary
Muzeum Sokolov
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
Těšíme se na Vaši návštěvu !
-